Heta arbeten i Varberg eller på ert Företag

Vi erbjuder de billigaste Heta Arbeten utbildningarna i Sverige!

Vi har mångårig erfarenhet och kvalitetssäkrar alla utbildningar oavsett om de är på plats eller distans. Speciellt heta arbeten då det är en certificeringsutbildning. Vi genomför den på fasta datum eller anpassar den för hela företag. 

heta arbeten

Vad är Heta Arbeten skillnaden genom att genomföra på plats eller distans?

Heta Arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra dessa måste du ha skaffat dig behörighet och även vara kunnig om de stora brandrisker som Heta Arbeten medför. Du kan genomföra utbildningen på plats hos oss i Varberg eller distans beroende vad som passar dig.

Du kan välja mellan att lära dig på plats eller via distansundervisning, beroende på dina behov och resurser. Båda sätten ger teoretisk kunskap om säkerhet och möjlighet till certifikat.

Heta arbeten kräver tillstånd & certifikat

Alla som sysslar med Heta Arbeten har ett ansvar att förhindra att brand uppstår. Om det arbete som ska utföras kan uppfattas som brandfarligt ska en tillståndsansvarig utses. Det är den som har till uppgift att bedöma om arbetet medför fara för brand. Om en sådan fara bedöms föreligga ska försäkringsbolagens och SBF:s gemensamma Säkerhetsregler för Heta Arbeten följas. Dessa regler kräver bland annat att ett tillstånd utfärdas för arbetena och att den som utför arbetena har behörighet. Samt att ett antal skadeförebyggande åtgärder vidtas före, under och efter den tid som arbetena utförs.

Hetarbetaren

Hetarbetaren, det vill säga den som utför de Heta Arbetena, ska alltid ha ett giltigt certifikat. Även brandvakten, det vill säga den som ska bevaka att brand inte uppstår, ska ha ett giltigt certifikat för Heta Arbeten.

Tillståndsansvarige

Den person som ger tillstånd för Heta Arbeten kallas den tillståndsansvarige. Det är oftast den som beställer arbetet. Den tillståndsansvarige måste ha ett giltigt certifikat om de ger tillstånd regelbundet.

Giltighetstid

Giltighetstiden för ett Heta Arbeten certifikat är fem år. Därefter kan det förnyas för ytterligare fem år efter genomförd utbildning.

Kontakta oss.

Har du frågor?

Vitum erbjuder ett flertal olika utbildningar som brandutbildning, heta arbeten utbildning, hjärt-lugnräddning (HLR), första hjälpen utbildning och utrymning med mera. Vi kan även anpassa utbildningen efter företages behov.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontaka oss på telefon eller e-mail.

076-866 33 60

vitum@vitum.se


Anmälan till kurs

Här kan du anmäla dig till våra kurser och utbildningar