GDPR

Integritetspolicy & GDPR

GDPR – Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. I sådant fall kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.
Denna integritetspolicy beskriver hur Vitum Varberg AB behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen samt våra produkter och tjänster. Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen vitum.se samt våra, eller våra samarbetspartners produkter och tjänster. Samarbetspartners är iMarketing AB, och Vizibly AB. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning och GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Vitum Varberg AB, organisationsnummer: 556871-2052, Danska Vägen 16, 432 51 Varberg är personuppgiftsansvarig, i det fall inget annat annat anges.

Cookies

Vilka typer av cookies använder Vitum?

Vitum.se använder sig av cookies för Google Analytics och Google Ads.

Laglig bas för cookies

Samtycke; Artikel 6, punkt 1 a, EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

Villkor

Genom att använda Vitum.se samtycker du till att Vitum Varberg AB använder cookies för att analysera användarbeteendet på sidan, och för att förbättra Vitum AB:s marknadsföring.

Vilka typer av uppgifter sparas?

Enhetstyp (iPhone, Android-mobil, Windows-PC, etc.)
Webbläsare
Operativsystem
Tid på sidan
Besökta undersidor
Beteende på sidan
Geografiska platser
Språk

Inskickade uppgifter

Laglig bas för sparande

Avtalsfullföljning; Artikel 6, punkt 1 b

Vitum Varberg AB sparar de personuppgifter du skickar in när du anmäler dig eller annan till någon av utbildningarna/kurserna, för att möjliggöra tjänstens utförande.

Vilka typer av uppgifter sparas?

Vald utbildning/kurs
Valt datum
Deltagarens förnamn
E-postadress
Deltagares mobilnummer
Företagsnamn
Organisationsnummer
Fakturaadress

Villkor

Genom att fylla i anmälningsformulären på Vitum.se samtycker du till att Vitum Varberg AB sparar persondatan för att kunna genomföra utbildningarna/kurserna

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna raderas efter slutförd utbildning/kurs.

Kontakta oss.