En representant från Vitum besöker er i ert hem, där vi i lugn och ro tillsammans med

hela familjen lämnar förslag på hur ni ska tänka och agera vid en händelse.

Vi ger förslag på placering av handbrandsläckare, brandvarnare och andra hjälpmedel.

Utöver ovanstående ingår en kortare brandutbildning samt utbildning i HLR.

Kostnaden för detta är 2500 inkl moms